Filmy > Anna Nacher - Pomysly w Krakowie

O prelekcji:

O Krakowie często mówi się, że jest „małym" miastem, w którym wszyscy się znają. Ale jak to się dzieje, że jedne inicjatywy zyskują popularność, choć nie są w ogóle reklamowane, a inne mimo dużej promocji w mediach nie odnoszą sukcesu. Anna Nacher jest adiunktem w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, autorem badań Kultura miejska -- węzły i przepływy z 2012 roku dotyczących przepływu informacji w naszym mieście. Przedstawiła nam nowe sposoby myślenia o komunikacji w Krakowie, pokaując, że publiczności nie traktuje jako rozproszonych jednostek należących do różnych kategorii zależnych od wieku, wykształcenia czy tożsamości, lecz myśli o niej jako o złożonych grupach, węzłach i stowarzyszeniach połączonych ze sobą w sieci.

Nagrane podczas: TEDxKraków 2013

O prelegencie:

O Krakowie mówi się często, że to miasto, w którym wszyscy się znają. Jeśli tak jest, to dlaczego niektóre inicjatywy zyskują wielką popularność właściwie bez żadnej promocji, a inne upadają mimo dużego rozgłosu w mediach? Anna Nacher jest adiunktem w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i współautorką projektu badawczego „Kultura miejska – węzły i przepływy”, w ramach którego w 2012 roku badała przepływ informacji w ekosystemie społecznym Krakowa. W swoim wystąpieniu zaproponuje nowe spojrzenie na komunikację: zamiast patrzeć na odbiorców jak na rozproszone jednostki, które może łączyć jedynie podobny wiek, wykształcenie czy tożsamość kulturowa, warto pomyśleć o żywych znajomościach pomiędzy ludźmi, o grupach i grupkach, naturalnych “węzłach komunikacyjnych”, które tworzą niezwykle złożoną sieć wzajemnych relacji.

Zapisz się na Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych planów i wydarzeń jakie organizujemy zapisz się na regularnego (wysyłanego nie częściej niż raz na tydzień) Newslettera:


Więcej filmów

Przeglądaj nasze filmy »