Filmy > Aleksander Janicki - Tales of two cultures

O prelekcji:

In his TEDxKraków talk, Alek explored how through dialogue and understanding, we could avoid the violent clash of European and Asian culture that the geopolitical experts predict.

Alek is an artist, performer, producer and lecturer at Kraków's Academy of Fine Arts. He is the creator of numerous interactive and semi-interactive multimedia installations presented in public spaces, as well as the originator and organiser of artistic actions and paratheatrical activities in Poland and abroad.

Nagrane podczas: TEDxKraków 2015

O prelegencie:

Impresje Aleksandra Janickiego mają dotyczyć twórczego spotkania kultur w szczególności wschodu i zachodu. Zderzenie cywilizacji sygnalizowane przez geopolityków nie koniecznie musi się spełnić. Dialog, oparty na zrozumieniu i współodczuwaniu stanowić może asumpt do obrania drogi alternatywnej.

Artysty którego twórczość od lat przenika się z wątkami kultury dalekiego wschodu, współautora Pawilonu Polskiego na Expo w Aichi 2005 w Japonii, autor wystawy na której wernisażu była Para cesarka Japonii, który pokonał i zdokumentował najsławniejszy szlak między Kioto a Tokio - Tokaido – „drogę wschodniego morza”, którego instalacje Haiku, Ślad i stalowe Origami, po dziś dzień zdobią Kraków symbolizując otwarcie na dialog kultur, który tworzył we współpracy z japońskimi artystami, autora akcji Tsuru, założyciela formacji HiQ z którym od lat tworzy performance audiowizualne (łączące idee japońskiej poezji haiku, współczesną sztukę wizualną i improwizację intuitywną w muzyce), o którego projektach pisała prasa Chińska, w końcu, wystawiającego swe prace w Japonii, a niebawem w Singapurze i Korei, dotyczyć mają otwarcia się, nas europejczyków na kulturę która może nadać naszemu rozwojowi nowych wymiar.

Opowieść, ilustrowana licznymi przykładami z twórczości artysty, notacji z egzotycznych podróży ale też relacji opisujących współpracę i artystyczne przyjaźnie, pogłębione refleksją rozbudowane o wątki z życia codziennego w odmiennej kulturze, uzmysłowić mają widzom znaczenie otwarcia się na to co obce. Ex Oriente lux... Czy światło, rzeczywiście, idzie od wschodu?

Zapisz się na Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych planów i wydarzeń jakie organizujemy zapisz się na regularnego (wysyłanego nie częściej niż raz na tydzień) Newslettera:


Więcej filmów

Przeglądaj nasze filmy »