Filmy > Mirosław Miller - Rozdający marzenia z Wrocławia

O prelekcji:

Profesor Mirosław Miller opowiada jak powstaje wrocławska sieć szkół, uczelni wyższych i pracodawców, która stwarza możliwoś spotkania się ludzi specjalizujących się w różnych dyscyplinach i pochodzących z odmiennych kultur. Dzięki temu spotkaniu powstaje nowoczesne i światowe miasto, któ®e swój kapitał opiera na wiedzy.

Profesor Miller jest Prezesem Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Ltd., firmy założonej w 2007 roku przez wrocławskie uczelnie, Miasto Wrocław i rejon Dolnego Śląska, której celem jest rozwijanie ekonomii opartej na wiedzy. Firma otrzymała ponad dwieście milionów euro na budowę i rozwój Kampusu Pracze, parku nauki i technologii oraz na badania związane z nanotechnologią, biomedyką i telekomunikacją.

Profesor Miller jest też inicjatorem i koordynatorem Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (2004-2007).Koordynował wiele projektów badawczych i projektów w dziedzinie transferu technologii, zarządzania innowacjami i komercjalizacji wiedzy.

Nagrane podczas: TEDxKraków 2010

Transkrypt: Krystian Aparta

Tłumaczenie: Krystian Aparta

Zapisz się na Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych planów i wydarzeń jakie organizujemy zapisz się na regularnego (wysyłanego nie częściej niż raz na tydzień) Newslettera:


Więcej filmów

Przeglądaj nasze filmy »