Filmy > Jadwiga Łopata - Suwerenność jedzenia i rodzinna farma na polskim przykładzie

O prelekcji:

Uhonorowana Nagrodą Goldmana Jadwiga Łopata opisuje tradycyjną rodzinną farmę jako bezcenny atut naszego kraju. Jej zdaniem jest to coś, co próbują teraz odtworzyć kraje bardziej rozwinięte, którychwadliwegosystemy produkcji żywności zostały zachwiane.

Jadwiga jest współzałożycielką i wiceprezeską Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), a także członkinią Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki (ECOCENTRE). ECOCENTRE stara się rozpropagować ekologiczne technologie i styl życia. Próbuje też pokazać w praktyce, w jaki sposób można chronić kulturalne i biologiczne dziedzictwo polskiej wsi.

Jest również założycielką międzynarodowego ECEAT, a przez dziesięć lat była prezeską w jego polskiego oddziału - ECEAT Poland.. Za jej kadencji ECEAT Poland wygrało nagrodę British Airways „Tourism for Tomorrow” w kategorii ekoturystyki. Jest również członkinią Ashoki, a w 2002 roku została jej przyznana Nagroda Goldmana – ekologicznego odpowiednika Nagrody Nobla – za międzynarodową kampanię w celu ochrony małych polskich i rodzinnych farm.

Jadwiga sama od lat prowadzi małe gospodarstwo rolne w Stryszowie pod Krakowem i jest współzałożycielką Koalicji „Polska wolna od GMO”. Organizuje i przewodzi wielu krajowym i międzynarodowym spotkaniom, warsztatom i seminariom, a także wydaje broszurki i artykuły.

Nagrane podczas: TEDxKraków 2010

Transkrypt: Krystian Aparta

Tłumaczenie: Krystian Aparta

Zapisz się na Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych planów i wydarzeń jakie organizujemy zapisz się na regularnego (wysyłanego nie częściej niż raz na tydzień) Newslettera:


Więcej filmów

Przeglądaj nasze filmy »