Filmy > Paweł Moskal - Obrazowanie medyczne przy użyciu antymaterii

O prelekcji:

Profesor Paweł Moskal daje nam lekcje dotyczące fizyki ciała stałego, fizyki atomowej, nuklearnej i fizyki cząstek elementarnych, by wyjaśnić, w jaki sposób jego zespół wpadł na rewolucyjny pomysł skonstruowania tomografu na antymaterię.

Profesor Moskał od 2007 roku jest profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a obszar jego zainteresowań obejmuje fizykę nuklearną i cząstkową. W 1999 roku za swoją rozprawę doktorską dostał nagrodę Prezesa Rady Ministrów, a za matrycowy emisyjny tomograf pozytonowy medal na 58. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 2009.

Nagrane podczas: TEDxKraków 2010

Transkrypt: Krystian Aparta

Tłumaczenie: Kinga Skorupska (korekta Krystian Aparta)

Zapisz się na Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych planów i wydarzeń jakie organizujemy zapisz się na regularnego (wysyłanego nie częściej niż raz na tydzień) Newslettera:


Więcej filmów

Przeglądaj nasze filmy »