Filmy > Joanna Hańderek - Everyday secrets

O prelekcji:

Joanna Hańderek jest filozofem. Uważa, że sekrety mogą nieść za sobą także bardzo negatywne skutki. Zazwyczaj sekrety są osobiste i dzielone przez niewielką grupę ludzi, w kontekście kultury mogą mieć jednak większe oddziaływanie i prowadzić do wykluczenia i krzywdy. Ci, którzy funkcjonują poza przyjętymi normami społecznymi - ukrywają swoją „inność”, a kiedy nie potrafią, ukrywają siebie. Póki ich istnienie pozostaje tajemnicą, nie pojawiają się ani w debacie publicznej, ani w publicznej świadomości.

Nagrane podczas: TEDxKraków 2012

O prelegencie:

Joanna Hańderek jest filozofem i wykładowczynią Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizującą się w badaniu kultury. Jest autorką dwóch książek, o kulturze i czasie, a obecnie pracuje nad dwoma kolejnymi. Pasjonuje się różnorodnością kulturową, ideologią, wielokulturowością, dialogiem (nawet jeśli prowadzi do konfliktu) i jest zagorzałą przeciwniczką fanatyzmu, barier umysłowych, nacjonalizmu, rasizmu i wszelkich fobii, które uniemożliwiają naturalną rozmowę.

Przeważnie sekrety są czymś osobistym i dzielonym przez niewielką grupę ludzi, jednak, jak twierdzi Joanna, w kontekście kultury mogą mieć większe oddziaływanie i prowadzić do wykluczenia i krzywdy. Zdaniem Joanny, w normach przyjętych przez główny nurt kulturowy społeczeństwa istnieje inny typ sekretu – idea „normalności”, czyli tego, co uważa się za powszechne i akceptowalne, zakłada również istnienie odstępstw od tej normy. Czasami ludzie nie mogą znieść tego, że funkcjonują poza standardami, więc ukrywają swoje wady. Jeśli nie mogą ich ukryć, chowają się i stają się sekretnym, niewidzialnym społeczeństwem. W tym przypadku sekretne życia mogą oznaczać tych, którzy żyją poza określonymi normami społecznymi.

Imigranci, chorzy, niepełnosprawni, osoby o innym kolorze skóry lub odmiennej orientacji seksualnej, pracownicy fizyczni – oni wszyscy mogą być ukrywani przez społeczeństwo i swoje rodziny ze względu na odstępstwa od określonych norm. Póki ich istnienie pozostaje tajemnicą, nie pojawiają się ani w debacie publicznej, ani w publicznej świadomości.

To ciekawe, dlaczego takie sekretne życia w ogóle jeszcze istnieją. Wydaje się, że kultura zachodnia (szczególnie po rewolucji kulturalnej XX wieku) poradziła sobie z tematami tabu, złamała wiele zasad i reguł, a mimo to w wielu krajach i wielu środowiskach nadal wypychamy poza margines świadomości tych, którzy nie dają się określić jako „normalni”. Jakie są powody takiej kategoryzacji, czy jest ona konieczna?

Zapisz się na Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat naszych planów i wydarzeń jakie organizujemy zapisz się na regularnego (wysyłanego nie częściej niż raz na tydzień) Newslettera:


Więcej filmów

Przeglądaj nasze filmy »