REDEFINING CULTURE, Global World, Global CitizensDefinicji kultury powstały setki. Antropolodzy od stuleci prześcigają się w rozpowszechnianiu różnorodnych teorii czym jest i co ją determinuje.
Począwszy od Herodota, Platona i Arystotelesa, poprzez epokę intensyfikacji odkryć geograficznych  i rozważania Bartolomea Las Casasa czy Michaela de Montaigne, aż do badaczy kultury czasów współczesnych, temat zdaje się nie mieć końca.
W najszerszym sensie kultura oznacza wszystko co jest stworzone przez człowieka, co jest przez niego nabywane poprzez uczenie się, przekazywanie innym ludziom i następnym pokoleniom. Jest skumulowanym doświadczeniem, istniejącym i ewoluującym w czasie. Kultura to nie tylko to co wyszukane, piękne, dobre i szlachetne, ale wszystko co jest dziełem człowieka, nawet to co budzi nasz sprzeciw a niekiedy nawet skrajne oburzenie.

Żyjemy w czasach globalizacji – lotniska, dworce, restauracje, muzea na całym świecie wyglądają podobnie. Nawyki żywieniowe, formy spędzania czasu wolnego, ubiór, narzędzia, których używamy potwierdzają stwierdzenie, że żyjemy w „globalnej wiosce”. Mniej lub bardziej rzetelne doniesienia
o świecie docierają z kanałów informacyjnych.
Z jednej strony czerpiemy garściami z dorobków innych kultur, i zdawać by się mogło, że wyższa świadomość pozwoli na traktowanie różnic kulturowych z dużą dawką relatywizmu, a jednocześnie uparcie do głosu dochodzi etnocentryczna postawa, pełna ocen i porównań.

Co tak na prawdę wnosi pytanie skąd jesteś, zadane nowo poznanej osobie mówiącej
z akcentem? Czy to chęć przełamania lodów, ciekawość drugiego człowieka, czy zupełna bezrefleksyjność, a odpowiedź spowoduje jedynie lawinę stereotypów, jakie przypinamy do reprezentantów poszczególnych narodowości?
No i w końcu na ile w dzisiejszych realiach, kiedy nowe kraje powstają, inne upadają, jeszcze inne wyzwalają się można określić tożsamość narodową? Otóż tożsamość jest doświadczeniem. Ani paszport, ani miejsce urodzenia, ani kraj gdzie odprowadzasz podatki, ani nawet kryterium „poprzez zasiedzenie” nie determinuje jednoznacznie tożsamości. Kultura istnieje w społeczności,
a społeczność w kontekście – geograficznym, tradycji, pamięci zbiorowej i poczuciu wspólnoty.
Tu wymieniać można by długo, ale zostawmy coś na wspólną dyskusję, do której zapraszamy już 14 Kwietnia do Międzynarodowego Centrum Kultury. Tym razem wydarzenie będzie moderowane
w języku angielskim.

Do zobaczenia!


Redefining Culture, Global World, Global Citizens
14.04.2016, godzina 18:30

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, Kraków

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.